Autodelen voor bedrijven

Zowel bedrijven als individuele werknemers raken steeds meer overtuigd van het belang van duurzame mobiliteit en kiezen voor een multimodaal en gedeeld mobiliteitsbeleid. Autodelen vormt daarbij een essentiële, betaalbare en eenvoudige schakel. Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan een andere persoon ermee rijden. Zo maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s).

 

Mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden om als bedrijf aan autodelen te doen:

 • Eigen dienstwagen(s) delen met werknemers, naburige bedrijven en buurtbewoners
 • Ruil dienstwagen(s) in voor elektrische deelwagen(s) van een aanbieder met al dan niet exclusief gebruik tijdens de kantooruren
 • Sluit een autodeelabonnement af en gebruik elektrische deelwagens in de buurt van het bedrijf of op verplaatsing

 

Waarom als bedrijf autodelen?

Kostenbesparing

Het bezitten van een privéwagen kost in België vandaag maandelijks gemiddeld meer dan €600 (bron: Leaseplan car cost). Bij een niet-gedeelde elektrische wagen loopt dit zelfs op tot 898 euro per maand. Daar tegenover staat dat wagens gemiddeld 23 uur per dag stilstaan. Door te autodelen kan een bedrijf:

 • het wagenpark optimaliseren en rentabiliseren
 • parkeerplaatsen uitsparen
 • minder én goedkopere beroepskilometers afleggen
 • parkeer- en filestress wegnemen
 • werknemers aanzetten tot duurzame combimobiliteit

 

Tijdefficiënt

Door een vervoersmiddel te kiezen naargelang de verplaatsing, geraakt een medewerker vlugger en makkelijker op een bestemming.

 • Autodelen leidt tot minder verliesuren en gemotiveerde, productieve medewerkers
 • Door multimodaal te schakelen beantwoord je aan de stijgende vraag mobiliteit op maat voor werknemers
 • Ligt je onderneming in filegevoelig of minder goed bereikbare gebieden met het openbaar vervoer? Autodelen kan het aanwerven van werknemers vergemakkelijken.

 

Comfortabel en flexibel

Autodelen, dat betekent:

 • administratieve vrijheid: Het aanbod van autodeelaanbieders (software platform en/of deelwagens) is erop gericht om de administratieve lasten van het autodelen tot een minimum te herleiden: online reserveren, virtuele sleutels en apps, beheer van kosten, schade en afgelegde kilometers, verzekering, … Aanbieders nemen deze zorg van je over.
 • verlost zijn van praktische zaken (schoonmaak, herstelling, onderhoud, autokeuring, pechverhelping, …)
 • zekerheid: het vertrouwen dat een auto ter beschikking staat wanneer je werknemer er een nodig heeft
 • variatie aan voertuigen: een deelauto op maat van de verplaatsing
 • optimalisatie van de vloot: werknemers kunnen de deelauto(‘s) gebruiken buiten de kantooruren en in het weekend (op momenten dat ze niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden).
 • Dat je als werkgever het gebruik van autodelen kan opleggen wanneer je medewerkers zich voor het werk verplaatsen.

 

Duurzaam imago

Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt scoort, zowel bij klanten en stakeholders als bij sollicitanten en werknemers. Inzetten op autodelen betekent:

 • minder file, minder autokilometers, meer verkeersveiligheid. 1 deelwagen vervangt immers gemiddeld 8 privéwagens
 • een daling van de CO2-uitstoot en je speelt in op de strengere (Europese) wetgeving m.b.t. CO2-uitstoot bij bedrijven
 • betaalbaar (elektrisch) rijden voor iedereen
 • versnelde transitie richting zero-emissie mobiliteit
 • een aanbod (elektrisch) autodelen is een troef in de zoektocht naar nieuwe talenten
 • bijdragen aan inclusieve basisbereikbaarheid voor personeel en buurtbewoners

 

 

Deze bedrijven doen al aan autodelen:

 

 

Meer info

 

Autodelen.net kan je bedrijf helpen door het bos de bomen te zien. Samen met jou bespreken we op maat en gedetailleerd met welke autodeelaanbieder kan worden samengewerkt en hoe dit een winwin-situatie kan opleveren. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar info@autodelen.net.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone