Stadsmagazine en camera zoeken autodelers

Zorgde jouw nieuwe job of je pensioen ervoor dat je plots geen (bedrijfs)wagen meer had of je eigen wagen te vaak stil stond?

Ben je gaan samenwonen met je partner en 2 auto’s was toch wat te veel van het goede?

Was je auto te klein geworden door je kleine spruit of de kinderen van je nieuwe partner?

Of ging je onlangs uit elkaar en had je plots geen auto meer?

 

… Bij al deze belangrijke veranderingen in je leven kan autodelen soelaas brengen. Wist je dat al en ben je sindsdien autodeler geworden? De autodeelcampagne van Gent heeft je nodig!

 

4 verhalen, 4 filmpjes

Om anderen ook bewust te maken dat autodelen bij dergelijke levensmomenten een goedkopere, sociale en gemakkelijke oplossing biedt lanceren we in november 4 filmpjes over telkens één autodeler die zijn of haar verhaal vertelt. Ook het Stadsmagazine zal in november de vier autodelers aan het woord laten. Wij zijn dus op zoek naar autodelers die willen vertellen over hoe autodelen een oplossing bracht bij een belangrijke verandering in hun leven.

 

Deze veranderingen kunnen zijn:

  • Werkgerelateerd: nieuwe job, pensioen (bijv. geen bedrijfswagen meer, auto staat te vaak stil omdat je plots het openbaar vervoer gebruikt, …)
  • Samenwonen (bijv. partner heeft ook een auto, … )
  • Gezinswijziging: geboorte / samengestelde gezinnen (bijv. auto wordt te klein maar je wil tweede auto vermijden…) / kinderen die uit huis gaan …
  • Scheiding (bijv. plots geen auto meer, auto moeten verkopen, auto met de ex-partner delen, …)

 

Laat van je horen!

Wil je anderen je verhaal vertellen? Je vindt het oké om met je gezicht in beeld te komen? Meld je dan vóór 1 september aan via stefanie@autodelen.net. De opnames vinden in de loop van september plaats. Vertel het voort!

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone